Voor jeugdprofessionals/CJG-ers

Als Jeugdprofessional heb je dagelijks te maken met heel wat kinderen en pubers met allerhande problemen en diagnoses. Voor elke diagnose is er wel een specifieke aanpak en behandeling. Deze website biedt informatie over hoe je als Jeugdprofessional de veerkracht van kinderen en jongeren kan versterken.

Als Jeugdprofessional is het onbegonnen werk om je te specialiseren in allerlei diagnoses. Ons uitgangspunt is eenvoudig: elk kind heeft een gezonde of minder gezonde persoonlijkheidsontwikkeling. Dat bepaalt de veerkracht die je in je leven hebt om met de taken en gebeurtenissen in het leven om te gaan. Psychische problemen zijn vaak de uiting van een verstoord evenwicht tussen deze veerkracht en de draaglast op een gegeven moment. Deze website biedt info over hoe je als Jeugdprofessional de veerkracht van kinderen en jongeren kan versterken. Dat helpt niet alleen kinderen met depressies, angsten, eetproblemen of middelenmisbruik. Het helpt alle kinderen. Verder wil deze website info geven over signalen dat de persoonlijkheidsontwikkeling echt in het gedrang komt en waar je dan een geschikt aanbod vindt. De jeugdprofessional heeft immers een belangrijke taak om in te schatten welk kind welke hulp nodig heeft en om tijdig door te schakelen als problemen (dreigen) complexer en ernstiger (te) worden.

Waarom is het belangrijk dit te lezen?

Lichamelijke problemen ontwikkel je vaak verderop in je leven. Psychische problemen ontwikkel je vooral tussen je 12e en 23e. 75% van alle psychische problemen die iemand in zijn/haar leven zal ontwikkelen, heeft zich al ontwikkeld voor de leeftijd van 23 jaar. Toch hebben we vaak de neiging om precies in deze levensfase problemen te minimaliseren. ‘Het is de puberteit!’ wordt dan al snel gezegd. Slechts 1 op 3 pubers die feitelijk hulp nodig hebben, krijgt die ook. Vaak wordt te lang gewacht met het signaleren en oppakken van de zorgen die er zijn. Drempels liggen er bij jongeren en ouders, maar ook in de hulpverlening. Daardoor gaat veel kostbare tijd verloren. Immers: hoe eerder je ergens bij bent, des te gemakkelijker en sneller een probleem te verhelpen is en des te beter uiteindelijk de prognose. Op deze website vind je informatie, die je kan helpen om te begrijpen wat er in de puberteit aan de hand is. Je vindt er ook tips waar je rekening mee kan houden in de omgang met pubers.

Welke psychische problemen kunnen pubers ontwikkelen?

Een aantal problemen zullen zich typisch vroeg in iemands leven ontwikkelen. Denk aan ADHD of autisme. Daar gaat het op deze website minder over (ook al gelden wellicht veel van de adviezen ook voor deze kinderen!). Andere problemen kunnen zich tijdens de kindertijd ontwikkelen, zoals angstproblemen of gedragsproblemen. De meeste psychische problemen zullen zich vooral vanaf de puberteit ontwikkelen of ze zullen vanaf die leeftijd verergeren. Denk aan eetproblemen, persoonlijkheidsproblemen, middelenmisbruik of stemmingsproblemen. Goed om weten: van alle psychische problemen die iemand tijdens zijn/haar hele leven zal ontwikkelen, is 75% al ontwikkeld voor het 23e jaar!

Klik linksboven in het menu op het ‘>’ teken om verder te lezen.