Hoe kan ik als Jeugdprofessional inschatten hoe ernstig een probleem is en welke hulp nodig is?

We hebben een zelftest ontwikkeld waarmee je een indicatie kan krijgen.
Uiteraard vervangt deze test geen uitgebreid diagnostisch onderzoek. Hier willen we de gedachtegang achter de test uitleggen. De test bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel van de test bevraagt persoonskenmerken die kunnen wijzen – in positieve zin – op veerkracht of – in negatieve zin – op een kwetsbare persoonlijkheidsontwikkeling. De test is gebaseerd op het nieuwste model van persoonlijkheid en persoonlijkheidsproblemen (Alternatieve Model voor Persoonlijkheidsstoornissen) uit DSM-5.

Welke vragen zitten er in deze zelftest?

De eerste drie vragen betreffen het ‘zelf’functioneren: hoe veel eigenheid heeft iemand en hoe goed is de jongere in staat zichzelf te reguleren? De laatste drie vragen gaan over ‘Interpersoonlijk’ functioneren: hoe goed kan iemand zich verbinden met anderen in veilige, stabiele relaties en hoe goed kan de jongere zich afstemmen op anderen? Jongeren die beperkingen ervaren op verschillende van deze gebieden zijn kwetsbaar. Niet alleen nu, maar wellicht ook in de toekomst, al kan de last die ze ervaren ook afhangen van de omgeving waarin ze zitten. Het tweede deel vraagt naar de duurzaamheid: het is best mogelijk dat de test wordt afgenomen of gescoord op een moment dat de jongere in een tijdelijke aanpassingsperiode zit en dus niet noodzakelijk iets zegt over de kwetsbaarheid in diens persoonlijkheid. Hoe langer problemen duren, des te waarschijnlijker dat ze wel verwijzen naar een kwetsbare persoonlijkheid. Het derde en vierde deel van de test vragen naar de impact, zowel op het vlak van symptomen en stoornissen (deel 3) als op het gebied van de normale ontwikkeltaken (deel 4). Hoe meer uitval er is op diverse gebieden, des te waarschijnlijker het is dat de problemen complex zijn en een intensievere behandeling vragen. Tenslotte kan je als Jeugdprofessional ook verder screenen of deze problemen passen binnen een (beginnende) borderline problematiek. Daarbij staat borderline vooral synoniem voor ‘erg kwetsbare persoonlijkheid’. Je kan veel meer info over borderline en andere persoonlijkheidsproblemen hier vinden.