Sociale Kaart West-Brabant West

Overzicht kids@risk sociale kaart West Brabant West

Hieronder vind je de zorgaanbieders waarmee je contact kunt opnemen als je je zich zorgen maakt om je kind, nadat je de kidsatrisk website hebt gebruikt en je kind bijvoorbeeld de zelftest heeft ingevuld.
Het gaat om de volgende zorgaanbieders:

 • De Viersprong Halsteren
 • Conaction Roosendaal
 • Pandor Bergen op Zoom
 • Marissink (psychotherapiepraktijk van Roozendaal) Terheijden
 • Impegno Breda
 • KJ psychologen Roosendaal
 • Praktijk Memo Bergen op Zoom
 • Devotas Roosendaal
 • BTSW (Bureua toegepaste sociale wetenschappen) Bergen op Zoom
 • Praktijk van Waterschoot Breda

Hieronder staat het aanbod van bovenstaande zorgaanbieders genoemd:
 

De Viersprong Halsteren

De Viersprong heeft diverse specialistische programma’s voor kinderen en jongeren met (beginnende) borderline problematiek.

MBT-K: MBT-K (Mentalization Based Treatment voor kinderen) is bedoeld voor kinderen tussen 5-12 jaar met ernstige hechtingsproblemen en daaruit voortkomende angst- en stemmingsproblemen, schadelijk gedrag of stagnatie in de ontwikkeling. MBT-K is een behandelvorm waarbij de focus ligt op het opheffen van de ontstane barrières. Dit doen we door de inzet van specifieke MBT-interventies. Het is een intensief ambulant programma, waarbij individuele (spel)therapie en systeemtherapie nauw samen ingezet worden om zowel de mentaliserende vaardigheden bij kind en ouders te vergroten. Ook is er een nauwe samenwerking met andere belangrijke systemen om het kind heen (zoals school, logeerhuis en/of woongroep).

MBT-early: MBT-early is bedoeld voor jongeren van 12 tot 18 jaar met beginnende borderline problematiek. Deze jongeren hebben sinds enige tijd last van symptomen van borderline, zoals stemmingswisselingen, impulsief gedrag, zelfverwonding, suicidegedachten en zo verder. Meestal hebben ze daarnaast ook andere problemen, zoals depressieve stemming of gedragsproblemen. Vaak kunnen ze wel nog functioneren op school en is de situatie thuis ook nog houdbaar. MBT-early biedt een combinatie van individuele en gezinsgesprekken gedurende 16 weken. Nadien volgt een opvolgperiode.

MBT-A: MBT-A is bedoeld voor jongeren tussen 14 en 18 jaar met ernstige borderline problematiek. Vaak voldoen deze jongeren aan de diagnose van borderline en hebben ze daarnaast nog heel wat andere problemen, zoals depressies, posttraumatische klachten, eetproblematiek en zo verder. Ze vallen daardoor mogelijk ook uit op school. MBT-A is een intensieve ambulante behandeling, die bestaat uit individuele, groeps-, en gezinstherapie. De behandeling duurt ongeveer 12-18 maanden in totaal.

Wil je meer weten over de Viersprong?
Kijk voor meer informatie op de website: www.deviersprong.nl

Conaction Roosendaal

Conaction Roosendaal heeft een behandelaar in dienst die ervaring heeft met herkennen van signalen bij borderline problematiek.

Verdere gegevens over het Conaction zorgaanbod:

 • Conaction heeft geen specifiek programma gericht op borderline.
 • De leeftijd van de cliënten die Conaction behandelt ligt tussen de 13 en 23 jaar
 • Conaction biedt een dagactivering en behandel programma met o.a. onderwijs begeleiding en pedagogische begeleiding

Wilt u meer weten over Conaction?
Kijk voor meer informatie op de website: https://conaction.info/

Pandor Bergen op Zoom

Pandor is een organisatie die behandelaars kan inschakelen en/of ondersteunende therapie kan bieden.

Vanuit de Hoog Complexe arrangementen  in West Brabant West kan Pandor begeleiding aanbieden aan jongeren met borderline (BPS) en de behandeling laten plaatsvinden.

Verdere gegevens over het Pandor zorgaanbod:

De zorg- en behandelvormen die Pandor aanbiedt zijn begeleid wonen en ambulante hulp in de thuissituatie

 • Dit biedt Pandor aan jongeren tussen de 15 en 23 jaar voor wonen en ambulant vanaf zeer jonge leeftijd tot 23 jaar.
 • Het wonenprogramma dat Pandor biedt is altijd perpectief zoekend, het uiteindelijke doel is om jongeren zelfstandig te kunnen laten wonen.
 • Het programma ambulant is integraal en systemisch en gericht op het laten functioneren van de jongere op alle leefgebieden.
 • Pandor acteert over het algemeen in complexe zaken en constateert dan regelmatig kenmerken van een persoonlijkheidsstoornis.

Wil je meer weten over Pandor?

Kijk voor meer informatie op de website: https://www.pandorjeugdzorg.nl/

Marissink (psychotherapiepraktijk van Roozendaal) Terheijden

Marissink is een organisatie waarbinnen alleen psychotherapeuten en klinisch psychologen werkzaam zijn.  Het aanbod binnen de praktijk voor jongeren met borderline (BPS) is niet vastomlijnd.
Er is een MBT therapeut werkzaam, een EFT therapeut en een schematherapeut. Alle therapeuten zijn ook werkzaam in GGz instellingen of hebben daar gewerkt.
Er is binnen de praktijk veel ervaring met persoonlijkheidsproblematiek. Marissink wil in de toekomst graag een groepsaanbod ontwikkelen voor de kids@risk doelgroep.

Doelgroep: cliënten van 0 tot 80 jaar.

Wil je meer weten over Marissink?
Kijk voor meer informatie op de website: https://marissinkpraktijk.nl/

Impegno Breda

Impegno biedt individuele behandelingen aan jongeren met borderline persoonlijkheidsproblematiek (BPS) waarbij gebruik wordt gemaakt van cognitieve gedragstherapie.
Ieder behandeltraject wordt afgestemd op het individu, zo worden de doelen opgesteld met de jongere samen en vastgelegd in een behandelplan. Daarnaast werkt Impegno vaak samen met een gezinscoach om de omgeving te ondersteunen in het begeleiden van de jongere en/of kan Impegno door middel van jeugdhulp praktische begeleiding aan de jongere zelf geven. Bij praktische begeleiding kan de jongere geholpen worden het aangeleerde in de praktijk toe te passen of te verstevigen.

Leeftijdscategorieën:
Bij Impegno kunnen bij het team Jeugd & Gezin jongeren tot 18 jaar terecht kunnen. Daarnaast biedt Impegno ook behandeling aan volwassenen aan (18+).

Welk aanbod biedt Impegno aan jongeren met deze persoonlijkheidsproblematiek?
Bij impegno wordt gewerkt met individuele behandelingen, gezinscoaching en jeugdhulp.
In de behandeling ligt de nadruk op het onderzoeken welke gedachten zorgen voor de cliënt zijn/haar gevoelens en gedrag. Door het bewust worden hiervan kan er gewerkt worden aan het veranderen van deze gedachten wat invloed heeft op het gevoel en gedrag waarmee iemand met zichzelf en de omgeving omgaat. Daarnaast wordt er gewerkt aan het leren omgaan met emoties en het aanleren van adequate probleemoplossingsvaardigheden waardoor bijvoorbeeld zelfbeschadigend en suïcidaal gedrag verminderen.

Wat is de expertise en ervaring ban Impegno met het behandelen van deze doelgroep?

De Impegno expertise zit in het brede aanbod dat wij bieden waarin er ondersteuning op maat geboden wordt. We kijken niet alleen naar het individu maar ook naar het systeem er om heen. We hebben verschillende expertises in huis waardoor we onze zorg goed kunnen afstemmen, zo kort mogelijk en zo lang als nodig is.

Wil je meer weten over Impegno?
Kijk voor meer informatie op de website: https://www.impegno.nl/

KJ psychologen Roosendaal

KJ psychologen heeft een specifiek (behandel)aanbod voor jongeren met een borderline persoonlijkheidsproblematiek en biedt als individuele therapie en groepstherapie MBT en DGT aan.

De leeftijdscategorie jongeren is 16-26

Welk aanbod biedt KJ Psychologen?

KJ psychologen werkt vraaggericht, multidisciplinair. |
Iedere behandeling is maatwerk en kan bestaan uit MBT of DGT en wordt in individuele vorm en groepsvorm aangeboden.

Wat is de expertise en ervaring van KJ psychologen met het behandelen van deze doelgroep?

De KJ psychologen praktijk is gespecialiseerd in kinderen, jeugd en jongvolwassenen en behandelt deze doelgroep al meer dan 30 jaar. Onder de disciplines bevinden zich een kinder- en jeugdpsychiater, klinisch psycholoog, kinder- en jeugdpsychologen, systeemtherapeuten en orthopedagogen.

Wil je meer weten over KJ psychologen?
Kijk voor meer informatie op de website: https://www.kj-psychologen.nl/

Praktijk Memo Bergen op Zoom

Memo biedt kinderen, jongeren en jong-volwassenen van alle leeftijden hulp bij psychische problemen.

Bij jongeren wordt vaak cognitieve gedragstherapie gebruikt in de individuele behandelingen. Maar ook systeemtherapie, gezinsbegeleiding,e-health maar bijvoorbeeld ook traumatherapie zitten in het Memo aanbod. Als het specifiek gaat om  (ontwikkelende) borderline persoonlijkheidsproblematiek, gebruikt Memo ook de methode ‘Surfen op emoties’ (gebaseerd op dialectische gedragstherapie voor jongeren).

Bij jongeren vanaf 16 jaar met persoonlijkheidsproblematiek biedt Memo schematherapie in groepsverband aan. Vanaf deze leeftijd heeft Memo binnen het volwassenenteam ruime ervaring met borderline problematiek. Binnen het jeugdteam is er ruime ervaring gericht op specifieke problematiek die past binnen de zich ontwikkelende borderliner (zelfbeeld, emotieregulatie, somberheid etc.). De voortgang van behandelingen wordt geregeld geëvalueerd binnen een MDO, waarbij oog is voor zich ontwikkelende persoonlijkheidsstoornissen.

Wil je meer weten over praktijk Memo?
Kijk voor meer informatie op de website: https://www.praktijk-memo.nl/

Devotas Roosendaal

Devotas biedt aan kinderen van 6 tot 18 jaar therapie die op BPS gericht is.
De Therapie bestaat uit Psychotherapie (ambulant of deeltijd). Dit is de meest aangewezen en bewezen vorm van therapie voor de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. Deze therapie kan worden ondersteund met tijdelijke farmacotherapie (medicijnen), vaktherapie, sociotherapie en systeemtherapie.

Tijdens de behandeling van een borderline-persoonlijkheidsstoornis staat vaak het leren omgaan met emoties, impulsiviteit en het leren begrijpen van zichzelf en anderen centraal.

De ervaring van Devotas is dat een groot aantal kinderen baat heeft bij deze vorm van begeleiding. Echter blijft nazorg belangrijk in verband met het beklijven van het aangeleerde.

Wil je meer weten over Devotas?
Kijk voor meer informatie op de website: https://www.devotas.nl/

BTSW (Bureau toegepaste sociale wetenschappen) Bergen op Zoom

BTSW werkt aan de hand van eclectische principes. Dat betekent dat BTSW voor ieder individu een passende behandeling maakt.
BTSW volgt daarin onderdelen van de aanbevolen soorten gedragstherapie worden meegenomen (vormen van gedragstherapie zoals schematherapie en dialectische gedragstherapie), maar vullen deze naar inzicht aan de behandelbehoeften aan met andere methoden.
BTSW biedt geen stoornis specifieke behandeling, maar een persoonsspecifieke behandeling waarbij wij ons richten op het verbeteren van de kwaliteit van leven aan de hand van de aspecten waar de cliënt hulp in behoeft.

Welke leeftijdscategorie jongeren behandelt BTSW?
BTSW is er voor alle leeftijden. BTSW behandelt jonge kinderen tot en met ouderen en iedereen die daar tussen valt.

Welk aanbod biedt BTSW voor jongeren met deze persoonlijkheidsproblematiek? Hoe ziet dit aanbod er specifiek uit?
BTSW biedt jongeren met persoonlijkheidsproblematiek ondersteuning op alle gebieden zolang dit haalbaar is binnen de basis-GGZ. Omdat deze problematiek vaak complexer van aard is komen cliënten met persoonlijkheidsproblematiek sneller terecht in de specialistische GGZ, waardoor BTSW er minder mee in aanraking komt.
BTSW maakt waar mogelijk gebruik van NLP:  en proberen kort gezegd te vinden wat werkt voor de cliënt. Vaak krijgt BTSW cliënten die binnen de reguliere GGZ de gewenste resultaten niet behalen. Door specifiek te richten op de problematiek die cliënten in het leven ondervinden (al dan niet stoornis-gerelateerd)  en aan te sluiten bij hun denkwijze ziet BTSW cliënten vaak tevreden vertrekken.
Bij persoonlijkheidsproblematiek neemt BTSW in ieder geval in acht: denkstijlen, persoonlijkheid (normen, waarden, overtuigingen, familieopstellingen), zelfbeeld, relaties, acceptatie, toekomstperspectief en doelen, emotieregulatie en waar nodig traumaverwerking. Door ook de onderliggende structuur aan te pakken in plaats van slechts symptomen te bestrijden probeert BTSW een duurzaam resultaat te kweken waar de cliënt jaren later de vruchten nog van kan plukken.

Wat is de expertise en ervaring van BTSW met behandeling van deze doelgroep?
Er is ervaring binnen BTSW voor het behandelen van deze doelgroep.

Wil je meer weten over BTSW?
Kijk voor meer informatie op de website: https://www.btsw.nl/

Praktijk van Waterschoot Breda

Bij Praktijk Van Waterschoot komen vooral jongeren waarbij er sprake is van een bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling (of specifiek: BPS in ontwikkeling) of trekken van een BPS.
Indien er sprake is van een volledige BPS dan verwijst Praktijk Van Waterschoot door naar de Viersprong of GGz Breburg vanwege het meer specialistische karakter van deze instellingen.
Praktijk Van Waterschoot heeft op de praktijk zowel kleine kinderen, jongeren als volwassenen.

 • Praktijk Van Waterschoot behandelt jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud.
 • Wat Praktijk Van Waterschoot biedt is uitgebreide diagnostiek, hier ligt tevens ook de expertise.
  Er wordt niet alleen op classificerend niveau gekeken (dmv MINI-PLUS, SCID-II) maar ook de persoonlijkheid en coping vaardigheden worden in kaart gebracht (eventueel aanvullend met IQ of neuropsychologisch onderzoek, afhankelijk van de vraag).
 • Een behandeling bestaat uit individuele behandeling, vaak in combinatie met systeemtherapie en/of een psychiatrisch consult. In individuele behandeling wordt gewerkt met CGT, EMDR, elementen van mindfulness, schematherapie en DGT. Er wordt veel aandacht besteed aan het versterken van de emotieregulatie.
 • Praktijk Van Waterschoot biedt geen groepstherapie. Binnen de praktijk bestaat er een adolescententeam, dit zijn een aantal medewerkers (GZ-psychologen, basispsychologen en een systeemtherapeut) die zich veel bezig houden met het onderzoeken en behandelen van adolescenten bij wie er sprake is van complexe problematiek (vaak persoonlijkheidsproblematiek).

Wil je meer weten over Praktijk van Waterschoot?
Kijk voor meer informatie op de website: https://www.praktijkvanwaterschoot.nl/