Voor docenten

Als docent heb je dagelijks te maken met heel veel pubers. Vaak kun je problemen signaleren. De kids@risk website wil je daarbij helpen. We geven informatie en bieden een zelftest aan. Deze kun je samen met uw leerling invullen om te checken of extra hulp wenselijk is. Deze website geeft informatie over de puberteit en wat in deze periode gebeurt bij pubers.We geven recente informatie over kenmerken van veerkrachtig persoonlijkheidsfunctioneren en hoe je als docent daarop kan inspelen in uw omgang met jongeren in deze levensfase. Deze zelftest kan je een indicatie geven over mogelijke problemen en zorgbehoefte.

Waarom is het belangrijk dit te lezen?

Lichamelijke problemen ontwikkel je vaak later in je leven.
Psychische problemen ontwikkel je vooral tussen je 12e en 23e. 75% van alle psychische problemen die iemand in zijn/haar leven zal ontwikkelen, heeft zich al ontwikkeld voor de leeftijd van 23 jaar. Toch hebben we vaak de neiging om precies in deze levensfase problemen te minimaliseren. ‘Het is de puberteit!’ wordt dan al snel gezegd. Slechts 1 op 3 pubers die echt hulp nodig hebben, krijgt die ook. Vaak wordt te lang gewacht met het signaleren en oppakken van de zorgen die er zijn. Daardoor gaat veel kostbare tijd verloren. Immers: hoe eerder je ergens bij bent, des te gemakkelijker en sneller een probleem te verhelpen is en des te beter uiteindelijk de prognose. Docenten zijn vaak erg goed in staat om problemen vroegtijdig te signaleren. Op deze website vind je informatie, die je kan helpen om te begrijpen wat er in de puberteit aan de hand is. Je vindt er ook tips waar je rekening mee kan houden in de omgang met pubers.

Welke psychische problemen kunnen pubers ontwikkelen?

Een aantal problemen zullen zich typisch vroeg in iemands leven ontwikkelen. Denk aan ADHD of autisme. Daar gaat het op deze website minder over. Andere problemen kunnen zich tijdens de kindertijd ontwikkelen, zoals angstproblemen of gedragsproblemen. De meeste psychische problemen zullen zich vooral vanaf de puberteit ontwikkelen of ze zullen vanaf die leeftijd verergeren. Denk aan eetproblemen, persoonlijkheidsproblemen, middelenmisbruik of stemmingsproblemen. Goed om weten: van alle psychische problemen die iemand tijdens zijn/haar hele leven zal ontwikkelen, is 75% al ontwikkeld voor het 23e jaar!

Klik linksboven in het menu op het ‘>’ teken om verder te lezen.