Voor ouders

Op deze website vind je informatie over wat er in de puberteit bij je kind gebeurt. Ook lees je welke invloed de puberteit kan hebben op de veerkracht van je kind. We geven tips hoe je als ouder je kind kunt helpen veerkrachtig te blijven.

Waarom is het belangrijk dit te lezen?

Lichamelijke problemen ontwikkel je vaak verderop in je leven. Psychische problemen ontwikkel je vooral tussen je 12e en 23e. 75% van alle psychische problemen die iemand in zijn/haar leven zal ontwikkelen, heeft zich al ontwikkeld voor de leeftijd van 23 jaar. Toch hebben we vaak de neiging om precies in deze levensfase problemen te minimaliseren. ‘Het is de puberteit!’ wordt dan al snel gezegd. Slechts 1 op 3 pubers die feitelijk hulp nodig hebben, krijgt die ook. Vaak wordt te lang gewacht met het signaleren en oppakken van de zorgen die er zijn. Daardoor gaat veel kostbare tijd verloren. Immers: hoe eerder je ergens bij bent, des te gemakkelijker en sneller een probleem te verhelpen is en des te beter uiteindelijk de prognose. Ouders zijn vaak erg goed in staat om te signaleren. Als zij aanvoelen dat er iets speelt bij hun kind, wat niet meer bij de gewone puberteit hoort, dan klopt dat meestal. Op deze website vind je informatie, die je kan helpen om te begrijpen wat er in de puberteit aan de hand is en hoe je met je opgroeiende puberkinderen kan omgaan. Maak je je echt zorgen, dan vind je ook aanwijzingen waar hulp te gaan zoeken.

Welke psychische problemen kunnen pubers ontwikkelen?

Een aantal problemen zullen zich typisch vroeg in iemands leven ontwikkelen. Denk aan ADHD of autisme. Daar gaat het op deze website minder over. Andere problemen kunnen zich tijdens de kindertijd ontwikkelen, zoals angstproblemen of gedragsproblemen. De meeste psychische problemen zullen zich vooral vanaf de puberteit ontwikkelen of ze zullen vanaf die leeftijd verergeren. Denk aan eetproblemen, persoonlijkheidsproblemen, middelenmisbruik of stemmingsproblemen. Goed om weten: van alle psychische problemen die iemand tijdens zijn/haar hele leven zal ontwikkelen, is 75% al ontwikkeld voor het 23e jaar!

Klik linksboven in het menu op het ‘>’ teken om verder te lezen.